Top20Movers
二十大活跃股

股票

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 00132 中国兴业控股 0.425 +0.065 +18.056% 2.465 万 5.500 万
2 00613 渝港国际 0.200 +0.030 +17.647% 2.633 千万 1.208 亿
3 01452 迪诺斯环保 0.700 +0.100 +16.667% 5.407 百万 7.659 百万
4 01739 齐屹科技 3.880 +0.550 +16.517% 6.000 百万 1.638 百万
5 01762 万咖壹联 3.890 +0.480 +14.076% 2.050 千万 5.373 百万
6 00907 高雅光学 0.465 +0.055 +13.415% 13.973 万 33.680 万
7 01395 强泰环保 0.154 +0.017 +12.409% 12.230 万 86.500 万
8 01933 元力控股 0.560 +0.060 +12.000% 1.956 万 3.600 万
9 00472 新丝路文旅 0.560 +0.060 +12.000% 1.060 万 2.000 万
10 01653 MOS HOUSE 0.125 +0.012 +10.619% 5.749 百万 4.514 千万
11 00195 绿科科技国际 0.084 +0.008 +10.526% 83.524 万 1.059 千万
12 01034 富汇建筑控股 0.630 +0.060 +10.526% 1.310 千万 2.255 千万
13 01082 香港教育国际 0.420 +0.040 +10.526% 10.544 万 25.600 万
14 00483 包浩斯国际 1.300 +0.120 +10.169% 14.028 万 10.800 万
15 02208 金风科技 7.860 +0.710 +9.930% 9.122 千万 1.192 千万
16 00196 宏华集团 0.510 +0.045 +9.677% 4.394 百万 8.975 百万
17 00550 KK文化 1.600 +0.140 +9.589% 1.501 百万 93.800 万
18 03899 中集安瑞科 6.590 +0.570 +9.468% 3.670 千万 5.610 百万
19 00780 同程艺龙 14.040 +1.180 +9.176% 5.458 千万 4.054 百万
20 01499 前进控股集团 0.425 +0.035 +8.974% 1.130 千万 2.305 千万
窝轮

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 25882 澳博瑞通九四购A(@EC) 0.057 +0.033 +137.500% 1.110 万 18.000 万
2 26744 澳博海通九二购A(@EC) 0.025 +0.014 +127.273% 2.415 万 81.500 万
3 29856 澳博摩通九三购A(@EC) 0.345 +0.169 +96.023% 90.192 万 2.576 百万
4 23841 建滔摩通九三购A(@EC) 0.033 +0.016 +94.118%
5 28463 澳博法兴九三购A(@EC) 0.305 +0.143 +88.272% 2.342 万 7.500 万
6 11803 澳博瑞通九三购A(@EC) 0.630 +0.275 +77.465% 29.835 万 45.100 万
7 27346 融创高盛九二购A(@EC) 0.206 +0.088 +74.576% 2.212 万 11.000 万
8 23827 恒地摩通九二购A(@EC) 0.041 +0.017 +70.833% 3,570 9.000 万
9 11132 融创法巴九二购B(@EC) 0.200 +0.079 +65.289% 59.626 万 3.700 百万
10 29897 建滔摩通九五购A(@EC) 0.260 +0.094 +56.627% 43.846 万 2.040 百万
11 11501 澳博海通九四购A(@EC) 0.660 +0.225 +51.724% 20.351 万 30.600 万
12 14272 比迪瑞银九二购D(@EC) 0.027 +0.009 +50.000%
13 15351 平安摩通九三购H(@EC) 0.027 +0.009 +50.000% 3.325 万 1.150 百万
14 23917 海通法兴九一购A(@EC) 0.415 +0.135 +48.214%
15 26151 中寿汇丰九二购A(@EC) 0.034 +0.011 +47.826% 2.036 万 1.130 百万
16 12373 中移高盛九二购B(@EC) 0.072 +0.023 +46.939% 2.613 百万 3.928 千万
17 13301 澳博法兴九四购A(@EC) 0.880 +0.280 +46.667% 1.579 百万 1.748 百万
18 14647 长和高盛九二购A(@EC) 0.016 +0.005 +45.455% 1,600 10.000 万
19 24457 海通麦银九二购A(@EC) 0.146 +0.045 +44.554% 11.481 万 86.040 万
20 26686 建滔麦银九六购A(@EC) 0.210 +0.064 +43.836% 1.565 百万 7.850 百万
牛熊证

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 61959 恒指法兴一三牛B(RC) 0.037 +0.011 +42.308% 35.535 万 1.118 千万
2 61249 恒指海通零十牛S(RC) 0.039 +0.011 +39.286% 1.273 百万 4.084 千万
3 62181 平安法兴九八牛Q(RC) 0.025 +0.007 +38.889% 130 5,000
4 66727 融创海通九七牛A(RC) 0.415 +0.115 +38.333% 45.840 万 1.330 百万
5 60530 恒指瑞银一一牛T(RC) 0.040 +0.011 +37.931% 6.788 千万 17.940 亿
6 65869 恒大海通九八牛A(RC) 0.320 +0.087 +37.339% 1.144 百万 4.630 百万
7 60939 平安法兴九十牛E(RC) 0.029 +0.007 +31.818% 28.372 万 1.025 千万
8 60541 恒指法巴零十牛I(RC) 0.042 +0.010 +31.250% 8.274 百万 2.429 亿
9 61161 恒指高盛零九牛Q(RC) 0.035 +0.008 +29.630% 2.129 千万 7.373 亿
10 67238 恒指高盛零九牛L(RC) 0.050 +0.011 +28.205% 1.564 千万 3.750 亿
11 60627 恒指摩通一一牛L(RC) 0.041 +0.009 +28.125% 7.765 千万 22.490 亿
12 61252 恒指海通零十牛T(RC) 0.046 +0.010 +27.778% 1.989 亿 54.620 亿
13 62236 恒指高盛零九牛T(RC) 0.042 +0.009 +27.273% 1.377 百万 3.729 千万
14 60396 瑞声汇丰九八牛B(RC) 0.075 +0.016 +27.119% 1.737 百万 2.530 千万
15 67211 海油法兴九八牛A(RC) 0.063 +0.013 +26.000% 6,300 10.000 万
16 61811 吉利瑞银九八牛B(RC) 0.232 +0.047 +25.405% 1.301 百万 6.640 百万
17 61007 恒指法兴一二牛D(RC) 0.035 +0.007 +25.000% 2.097 千万 6.710 亿
18 66139 恒指法巴零乙牛F(RC) 0.056 +0.011 +24.444% 7.507 百万 1.525 亿
19 67191 恒指法兴零八牛V(RC) 0.051 +0.010 +24.390% 2.009 千万 4.522 亿
20 61166 恒指高盛零九牛R(RC) 0.046 +0.009 +24.324% 2.990 百万 8.249 千万
创业板

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 08018 汇财金融投资 0.082 +0.030 +57.692% 1.709 百万 2.674 千万
2 08069 纵横游控股 0.600 +0.160 +36.364% 2.550 万 5.000 万
3 08353 安科系统 0.570 +0.130 +29.545% 3,450 6,000
4 08213 新智控股 0.060 +0.012 +25.000% 2.169 万 34.100 万
5 08237 华星控股 0.140 +0.016 +12.903% 79.356 万 5.484 百万
6 08245 安悦国际控股 0.045 +0.005 +12.500% 13.307 万 3.055 百万
7 08020 宏海控股集团 0.140 +0.015 +12.000% 1.648 万 12.000 万
8 08370 智升集团控股 0.390 +0.040 +11.429% 3,120 8,000
9 08377 申酉控股 0.200 +0.020 +11.111% 2.150 万 11.000 万
10 08502 远航港口 0.360 +0.035 +10.769% 3.320 百万 9.040 百万
11 08252 泰和小贷 2.690 +0.250 +10.246% 44.658 万 19.400 万
12 08092 ITEHOLDINGS 0.055 +0.005 +10.000% 2.100 万 38.800 万
13 08201 宝联控股 0.230 +0.020 +9.524% 6.904 万 34.000 万
14 08526 荣丰集团亚洲 0.350 +0.030 +9.375% 4.330 百万 1.197 千万
15 08160 GOLDWAY EDU 0.530 +0.045 +9.278% 34.968 万 74.400 万
16 08227 西安海天天 3.210 +0.230 +7.718% 1.482 千万 4.654 百万
17 08451 日光控股 0.088 +0.006 +7.317% 12.656 万 1.500 百万
18 08011 百田石油 0.150 +0.010 +7.143% 8.479 万 56.200 万
19 08238 惠陶集团 0.015 +0.001 +7.143% 1.934 百万 1.382 亿
20 08279 亚博科技控股 0.480 +0.030 +6.667% 42.010 万 89.600 万

实时数据源自AASTOCKS, 最后更新:


免责声明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所信息服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)