Top20Movers
二十大活跃股

股票

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 01826 达飞控股 0.920 +0.300 +48.387% 5.510 百万 6.600 百万
2 01178 汇银控股集团 0.031 +0.008 +34.783% 6.403 百万 2.279 亿
3 01106 中国海景 0.115 +0.024 +26.374% 4.299 千万 4.173 亿
4 00299 新体育 0.700 +0.140 +25.000% 9.233 百万 1.387 千万
5 00228 中能控股 0.106 +0.020 +23.256% 1.967 百万 2.059 千万
6 00295 江山控股 0.100 +0.017 +20.482% 45.857 万 4.675 百万
7 01781 新昌创展控股 1.200 +0.200 +20.000% 7.880 百万 7.282 百万
8 03628 仁恒实业控股 0.480 +0.075 +18.519% 3,840 8,000
9 00759 CEC国际控股 0.630 +0.090 +16.667% 1.581 千万 2.534 千万
10 00668 东银国际控股 0.460 +0.060 +15.000% 6,640 1.600 万
11 00269 中国资源交通 0.078 +0.010 +14.706% 61.555 万 8.395 百万
12 00686 熊猫绿能 0.375 +0.045 +13.636% 1.168 千万 3.304 千万
13 00174 盛洋投资 0.920 +0.110 +13.580% 3.510 万 4.000 万
14 00706 美丽中国控股 0.026 +0.003 +13.043% 6,790 27.000 万
15 00986 中国环保能源 0.390 +0.040 +11.429% 7.258 万 19.020 万
16 00469 凯普松国际 0.495 +0.050 +11.236% 3.228 百万 6.716 百万
17 01837 五谷磨房 1.390 +0.140 +11.200% 1.455 千万 1.058 千万
18 00313 裕田中国 0.050 +0.005 +11.111% 1.040 万 21.000 万
19 00495 百利大 0.192 +0.019 +10.983% 1,860 1.000 万
20 01460 扬科集团 0.084 +0.008 +10.526% 1.552 千万 1.861 亿
窝轮

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 23024 小米麦银九三购A(@EC) 0.020 +0.010 +100.000% 40 2,000
2 12536 平安高盛九一沽I(@EP) 0.365 +0.149 +68.981% 2.155 万 6.000 万
3 13234 石药瑞银九三购B(@EC) 0.022 +0.007 +46.667% 2.375 万 1.110 百万
4 27109 平安高盛九一沽B(@EP) 0.016 +0.005 +45.455% 1.715 万 1.355 百万
5 24619 中移汇丰八乙购A(@EC) 0.184 +0.052 +39.394% 1.505 万 9.500 万
6 22682 中电瑞通九一购A(@EC) 0.350 +0.090 +34.615% 1,750 5,000
7 27625 友邦瑞通九二购B(@EC) 0.051 +0.013 +34.211% 2.296 万 63.800 万
8 21438 紫金瑞通九三购A(@EC) 0.077 +0.019 +32.759% 22.449 万 3.076 百万
9 23232 金隅法兴九一购A(@EC) 0.069 +0.017 +32.692%
10 17659 招金海通八乙购A(@EC) 0.172 +0.039 +29.323% 25.140 万 1.505 百万
11 27421 比迪海通九二沽B(@EP) 0.113 +0.025 +28.409% 1.476 万 14.500 万
12 24199 中交海通九一购A(@EC) 0.092 +0.020 +27.778% 20.046 万 2.463 百万
13 25296 中交瑞通九一购A(@EC) 0.072 +0.015 +26.316% 1.967 万 29.000 万
14 25288 中电瑞通九三购A(@EC) 0.185 +0.038 +25.850% 11.286 万 63.500 万
15 23207 紫金瑞银九一购A(@EC) 0.049 +0.010 +25.641% 5.053 万 92.200 万
16 21353 银河法兴八乙沽A(@EP) 0.280 +0.057 +25.561% 1.312 百万 4.730 百万
17 11394 中交高盛九一购A(@EC) 0.161 +0.032 +24.806% 47.715 万 3.178 百万
18 27059 长建摩通九二购A(@EC) 0.162 +0.032 +24.615% 40.765 万 2.590 百万
19 23839 铁建麦银九一购A(@EC) 0.345 +0.065 +23.214% 690 2,000
20 12250 比迪摩通九四沽B(@EP) 0.345 +0.065 +23.214% 1.052 百万 3.270 百万
牛熊证

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 68307 中移高盛九五牛C(RC) 0.025 +0.008 +47.059% 25.228 万 9.235 百万
2 59146 恒指法兴零八牛X(RC) 0.048 +0.011 +29.730% 1.019 百万 2.234 千万
3 58789 恒指法兴零五牛G(RC) 0.040 +0.009 +29.032% 1.607 千万 3.969 亿
4 58748 银河法兴九六熊J(RP) 0.048 +0.010 +26.316% 2,400 5.000 万
5 59255 平安瑞信九乙熊A(RP) 0.029 +0.006 +26.087% 26.521 万 8.890 百万
6 58762 平安法兴九五熊E(RP) 0.039 +0.008 +25.806% 29.206 万 8.100 百万
7 57488 中移汇丰九四牛C(RC) 0.035 +0.007 +25.000% 24.340 万 6.500 百万
8 65744 银河东亚九八熊B(RP) 0.058 +0.011 +23.404% 12.730 万 2.200 百万
9 59262 银河高盛零九熊A(RP) 0.044 +0.008 +22.222% 66.781 万 1.537 千万
10 58457 中移麦银九五牛A(RC) 0.034 +0.006 +21.429%
11 59147 恒指法兴零八牛Y(RC) 0.029 +0.005 +20.833% 2.230 千万 7.481 亿
12 58788 恒指法兴零五牛F(RC) 0.056 +0.009 +19.149% 1.794 千万 3.165 亿
13 60761 恒指法巴九甲牛L(RC) 0.069 +0.011 +18.966% 3.396 千万 4.989 亿
14 63876 招行麦银九三熊A(RP) 0.690 +0.110 +18.966% 6,800 1.000 万
15 68099 中移法兴九七牛E(RC) 0.044 +0.007 +18.919% 14.136 万 3.275 百万
16 63692 银河汇丰九二熊C(RP) 0.057 +0.009 +18.750% 22.470 万 3.800 百万
17 65061 银河瑞银九二熊A(RP) 0.070 +0.011 +18.644% 2,180 3.000 万
18 58605 银河汇丰九七熊D(RP) 0.045 +0.007 +18.421% 1.306 百万 2.860 千万
19 64050 汇丰法兴九七牛E(RC) 0.027 +0.004 +17.391% 4.408 万 1.688 百万
20 68595 平安汇丰九四熊F(RP) 0.061 +0.009 +17.308% 2.405 百万 4.165 千万
创业板

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 08237 华星控股 0.170 +0.040 +30.769% 22.039 万 1.494 百万
2 08009 华夏能源(新) 0.750 +0.130 +20.968% 3,750 5,000
3 08132 中油港燃(新) 0.260 +0.045 +20.930% 8.706 万 34.200 万
4 08472 立高控股 0.580 +0.090 +18.367% 2.738 百万 4.570 百万
5 08411 K W NELSON GP 0.230 +0.032 +16.162% 9.518 万 44.000 万
6 08112 基石金融 0.057 +0.007 +14.000% 1.026 万 18.000 万
7 08047 中国海洋捕捞 0.500 +0.060 +13.636% 2.455 百万 5.029 百万
8 08445 怡康泰工程集团 0.420 +0.045 +12.000% 5.609 百万 1.370 千万
9 08072 罗马集团 0.048 +0.005 +11.628% 1.384 万 28.500 万
10 08003 世大控股 0.068 +0.007 +11.475% 23.722 万 3.592 百万
11 08297 芭迪贝伊 0.150 +0.015 +11.111% 1.742 万 12.000 万
12 08205 交大慧谷 0.216 +0.020 +10.204% 864 4,000
13 08040 DCB控股 0.395 +0.035 +9.722%
14 08238 惠陶集团 0.035 +0.003 +9.375% 9.648 万 2.800 百万
15 08406 合宝丰年 0.164 +0.014 +9.333% 1.255 百万 8.060 百万
16 08251 优越集团控股 0.710 +0.060 +9.231% 37.500 万 54.000 万
17 08300 皇玺餐饮集团 0.048 +0.004 +9.091% 8.044 万 1.840 百万
18 08249 瑞远智控 0.300 +0.025 +9.091% 3.557 万 12.000 万
19 08035 骏高控股 0.270 +0.020 +8.000% 2.180 万 8.000 万
20 08502 远航港口 1.880 +0.130 +7.429% 78.760 万 43.200 万

实时数据源自AASTOCKS, 最后更新:


免责声明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所信息服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)