Top20Movers
二十大活跃股

股票

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 00769 中国稀土 0.770 +0.400 +108.108 5.986 亿 8.523 亿
2 08427 瑞强集团 0.260 +0.075 +40.541 36.808 万 1.464 百万
3 08447 0.076 +0.017 +28.814 27.995 万 3.740 百万
4 01552 0.295 +0.060 +25.532 3.585 万 12.500 万
5 00279 民众金融科技 0.255 +0.049 +23.786 1.295 千万 5.234 千万
6 01555 MI能源 0.244 +0.045 +22.613 1.048 千万 4.523 千万
7 00379 恒嘉融资租赁 0.033 +0.006 +22.222 3.324 万 1.160 百万
8 01001 沪港联合 0.700 +0.120 +20.690 4,760 8,000
9 08196 建禹集团 2.450 +0.400 +19.512 2.092 百万 93.600 万
10 08229 0.248 +0.040 +19.231 7,210 3.000 万
11 02346 星宇控股 1.560 +0.240 +18.182 6.628 千万 4.242 千万
12 00875 中国金控(新) 1.650 +0.250 +17.857 78.429 万 48.700 万
13 08039 中国卓银 6.100 +0.900 +17.308 41.872 万 6.400 万
14 01492 中地乳业 0.550 +0.080 +17.021 1,100 2,000
15 08091 奥传思维控股 0.070 +0.010 +16.667 5.941 万 85.000 万
16 08200 修身堂 0.021 +0.003 +16.667 2.342 百万 1.244 亿
17 08370 智昇集团控股 0.345 +0.045 +15.000 2.665 百万 7.824 百万
18 01090 大明国际 2.000 +0.250 +14.286 80.790 万 45.400 万
19 00826 天工国际 2.350 +0.290 +14.078 3.456 千万 1.579 千万
20 01808 企展控股 0.660 +0.080 +13.793 2.630 百万 3.982 百万
窝轮

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 14890 中行麦银九六购A 0.045 +0.029 +181.250 732 3.400 万
2 25205 中联瑞信九六购A 0.033 +0.017 +106.250 1.773 万 50.400 万
3 19914 中兴麦银九六购A 0.202 +0.100 +98.039 6.968 万 29.000 万
4 14756 腾讯麦银九六购B 0.017 +0.007 +70.000 3,224 27.000 万
5 24999 新濠瑞银九六购A 0.020 +0.008 +66.667 2,000 10.000 万
6 17873 农行摩通九七购B 0.015 +0.005 +50.000 4.511 万 2.657 百万
7 23705 腾讯中银九六购E 0.015 +0.005 +50.000 6,000 50.000 万
8 28395 联想麦银九九购B 0.031 +0.010 +47.619 1.946 万 62.800 万
9 17093 新濠瑞信九七购A 0.063 +0.020 +46.512 1.992 万 36.000 万
10 29459 中寿瑞银九九购D 0.016 +0.005 +45.455 3.200 万 2.000 百万
11 28241 联想瑞银九六购B 0.106 +0.033 +45.206 40.121 万 3.846 百万
12 27567 中行麦银九十购A 0.044 +0.013 +41.936 21.242 万 5.300 百万
13 28838 碧桂海通九六购A 0.075 +0.022 +41.509 7.900 万 1.000 百万
14 12183 洛钼瑞信九九购B 0.041 +0.012 +41.379 1.067 万 26.700 万
15 11541 联想麦银九六购B 0.024 +0.007 +41.177 6.198 万 5.922 百万
16 28626 中行中银九九购A 0.042 +0.012 +40.000 1.896 万 50.000 万
17 16088 洛钼摩通九九购B 0.067 +0.019 +39.583 1,284 1.800 万
18 16002 碧务瑞信九五购B 0.093 +0.026 +38.806
19 11268 新濠摩通九七购A 0.074 +0.020 +37.037
20 14297 瑞声高盛九十购A 0.015 +0.004 +36.364 750 5.000 万
牛熊证

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 60215 港交汇丰九十牛A 0.080 +0.025 +45.455 51.197 万 5.500 百万
2 64215 港交瑞银九九牛A 0.097 +0.027 +38.571 1.960 万 20.000 万
3 65141 中行汇丰九十牛B 0.020 +0.005 +33.333 3.766 万 1.800 百万
4 61238 港交高盛九乙牛P 0.120 +0.028 +30.435 40.692 万 3.010 百万
5 61248 港交瑞信九乙牛N 0.030 +0.007 +30.435 21.397 万 6.780 百万
6 61983 港交法兴九七牛C 0.113 +0.026 +29.885 58.980 万 5.070 百万
7 62701 港交高盛九乙牛Q 0.083 +0.019 +29.688 1.803 百万 1.638 千万
8 62667 港交汇丰九六牛L 0.146 +0.032 +28.070 1.186 百万 7.720 百万
9 66034 港交瑞通九九牛D 0.134 +0.028 +26.415 7.400 万 50.000 万
10 64285 银河汇丰九七牛B 0.020 +0.004 +25.000 4.600 万 3.100 百万
11 61233 港交高盛九乙牛N 0.183 +0.036 +24.490 11.265 万 55.000 万
12 62679 港交汇丰九九牛A 0.104 +0.020 +23.810 1.056 百万 9.480 百万
13 67925 南中汇丰九十牛C 0.053 +0.010 +23.256 7.361 百万 1.158 亿
14 67672 友邦海通九乙熊A 0.070 +0.013 +22.807 92.840 万 1.454 千万
15 67058 港交法兴九七牛I 0.135 +0.025 +22.727 2.318 百万 1.585 千万
16 68889 友邦瑞信九乙熊L 0.049 +0.009 +22.500 31.239 万 6.832 百万
17 67199 中行法兴九乙牛A 0.022 +0.004 +22.222
18 63587 港交瑞信九甲牛A 0.173 +0.031 +21.831 11.041 万 61.200 万
19 64854 中行高盛九乙牛A 0.034 +0.006 +21.429
20 69412 南中高盛九甲牛L 0.034 +0.006 +21.429 84.286 万 1.885 千万
创业板

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 08039 中国卓银 6.100 +0.900 +17.308 41.872 万 6.400 万
2 08250 丝路能源 0.027 +0.003 +12.500 2.545 百万 1.149 亿
3 08527 聚利宝控股 1.960 +0.200 +11.364 5.832 百万 2.965 百万
4 08156 众彩股份 0.188 +0.018 +10.588 5.937 百万 3.132 千万
5 08128 中国地热能 0.074 +0.006 +8.824 1,184 1.600 万
6 08325 中国支付通 0.480 +0.030 +6.667 57.960 万 1.240 百万
7 08202 汇创控股 0.038 +0.002 +5.556 45.867 万 1.168 千万
8 08462 桥英控股 0.790 +0.040 +5.333 24.150 万 31.000 万
9 08057 麦迪森控股 0.420 +0.020 +5.000 2.474 百万 6.832 百万
10 08029 太阳国际 0.360 +0.015 +4.348
11 08030 汇联金融服务 0.510 +0.010 +2.000 7.345 万 14.500 万
12 08206 神通机器人教育 0.355 +0.005 +1.429 19.151 万 54.000 万
13 08137 洪桥集团 0.810 +0.010 +1.250 3.604 百万 4.494 百万
14 08167 中国新电信 0.133 +0.001 +0.758 6.564 万 49.600 万
15 08175 中国数码文化 0.141 +0.001 +0.714 7.612 万 54.000 万
16 08130 大地国际集团 0.180 +0.001 +0.559 15.094 万 86.000 万
17 08469 盛业资本 6.870 +0.030 +0.439 5.079 百万 74.200 万
18 08345 火岩控股 6.000 +0.020 +0.334 44.400 万 7.400 万
19 08021 汇隆控股 0.037 0.000 0.000
20 08032 非凡中国 0.510 0.000 0.000 2.008 万 4.000 万

实时数据源自经济通, 最后更新:


免责声明:经济通有限公司、香港交易所信息服务有限公司、时富金融集团有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司及第三方信息提供者均竭力确保所提供信息的有效性、完整性、及时性、准确性和可靠性,但不保证其绝对有效、完整、及时、准确和可靠,亦对于任何因数据不确、中断、延迟或遗漏,又或因根据本网站资料所作决定或行动而引致之直接或间接损失或损害概不负责(无论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。在此提供的信息仅供参考之用,经济通有限公司、时富金融集团有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司并不对任何产品作任何形式的邀约、招揽、推介或表述。投资由阁下自行决定,如阁下对有关投资或产品有疑问,应寻求独立的专业意见。