Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 00132 中國興業控股 0.425 +0.065 +18.056% 2.465 萬 5.500 萬
2 00613 渝港國際 0.200 +0.030 +17.647% 2.633 千萬 1.208 億
3 01452 迪諾斯環保 0.700 +0.100 +16.667% 5.407 百萬 7.659 百萬
4 01739 齊屹科技 3.880 +0.550 +16.517% 6.000 百萬 1.638 百萬
5 01762 萬咖壹聯 3.890 +0.480 +14.076% 2.050 千萬 5.373 百萬
6 00907 高雅光學 0.465 +0.055 +13.415% 13.973 萬 33.680 萬
7 01395 強泰環保 0.154 +0.017 +12.409% 12.230 萬 86.500 萬
8 01933 元力控股 0.560 +0.060 +12.000% 1.956 萬 3.600 萬
9 00472 新絲路文旅 0.560 +0.060 +12.000% 1.060 萬 2.000 萬
10 01653 MOS HOUSE 0.125 +0.012 +10.619% 5.749 百萬 4.514 千萬
11 00195 綠科科技國際 0.084 +0.008 +10.526% 83.524 萬 1.059 千萬
12 01034 富匯建築控股 0.630 +0.060 +10.526% 1.310 千萬 2.255 千萬
13 01082 香港教育國際 0.420 +0.040 +10.526% 10.544 萬 25.600 萬
14 00483 包浩斯國際 1.300 +0.120 +10.169% 14.028 萬 10.800 萬
15 02208 金風科技 7.860 +0.710 +9.930% 9.122 千萬 1.192 千萬
16 00196 宏華集團 0.510 +0.045 +9.677% 4.394 百萬 8.975 百萬
17 00550 KK文化 1.600 +0.140 +9.589% 1.501 百萬 93.800 萬
18 03899 中集安瑞科 6.590 +0.570 +9.468% 3.670 千萬 5.610 百萬
19 00780 同程藝龍 14.040 +1.180 +9.176% 5.458 千萬 4.054 百萬
20 01499 前進控股集團 0.425 +0.035 +8.974% 1.130 千萬 2.305 千萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 25882 澳博瑞通九四購A(@EC) 0.057 +0.033 +137.500% 1.110 萬 18.000 萬
2 26744 澳博海通九二購A(@EC) 0.025 +0.014 +127.273% 2.415 萬 81.500 萬
3 29856 澳博摩通九三購A(@EC) 0.345 +0.169 +96.023% 90.192 萬 2.576 百萬
4 23841 建滔摩通九三購A(@EC) 0.033 +0.016 +94.118%
5 28463 澳博法興九三購A(@EC) 0.305 +0.143 +88.272% 2.342 萬 7.500 萬
6 11803 澳博瑞通九三購A(@EC) 0.630 +0.275 +77.465% 29.835 萬 45.100 萬
7 27346 融創高盛九二購A(@EC) 0.206 +0.088 +74.576% 2.212 萬 11.000 萬
8 23827 恆地摩通九二購A(@EC) 0.041 +0.017 +70.833% 3,570 9.000 萬
9 11132 融創法巴九二購B(@EC) 0.200 +0.079 +65.289% 59.626 萬 3.700 百萬
10 29897 建滔摩通九五購A(@EC) 0.260 +0.094 +56.627% 43.846 萬 2.040 百萬
11 11501 澳博海通九四購A(@EC) 0.660 +0.225 +51.724% 20.351 萬 30.600 萬
12 14272 比迪瑞銀九二購D(@EC) 0.027 +0.009 +50.000%
13 15351 平安摩通九三購H(@EC) 0.027 +0.009 +50.000% 3.325 萬 1.150 百萬
14 23917 海通法興九一購A(@EC) 0.415 +0.135 +48.214%
15 26151 中壽匯豐九二購A(@EC) 0.034 +0.011 +47.826% 2.036 萬 1.130 百萬
16 12373 中移高盛九二購B(@EC) 0.072 +0.023 +46.939% 2.613 百萬 3.928 千萬
17 13301 澳博法興九四購A(@EC) 0.880 +0.280 +46.667% 1.579 百萬 1.748 百萬
18 14647 長和高盛九二購A(@EC) 0.016 +0.005 +45.455% 1,600 10.000 萬
19 24457 海通麥銀九二購A(@EC) 0.146 +0.045 +44.554% 11.481 萬 86.040 萬
20 26686 建滔麥銀九六購A(@EC) 0.210 +0.064 +43.836% 1.565 百萬 7.850 百萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 61959 恆指法興一三牛B(RC) 0.037 +0.011 +42.308% 35.535 萬 1.118 千萬
2 61249 恆指海通零十牛S(RC) 0.039 +0.011 +39.286% 1.273 百萬 4.084 千萬
3 62181 平安法興九八牛Q(RC) 0.025 +0.007 +38.889% 130 5,000
4 66727 融創海通九七牛A(RC) 0.415 +0.115 +38.333% 45.840 萬 1.330 百萬
5 60530 恆指瑞銀一一牛T(RC) 0.040 +0.011 +37.931% 6.788 千萬 17.940 億
6 65869 恆大海通九八牛A(RC) 0.320 +0.087 +37.339% 1.144 百萬 4.630 百萬
7 60939 平安法興九十牛E(RC) 0.029 +0.007 +31.818% 28.372 萬 1.025 千萬
8 60541 恆指法巴零十牛I(RC) 0.042 +0.010 +31.250% 8.274 百萬 2.429 億
9 61161 恆指高盛零九牛Q(RC) 0.035 +0.008 +29.630% 2.129 千萬 7.373 億
10 67238 恆指高盛零九牛L(RC) 0.050 +0.011 +28.205% 1.564 千萬 3.750 億
11 60627 恆指摩通一一牛L(RC) 0.041 +0.009 +28.125% 7.765 千萬 22.490 億
12 61252 恆指海通零十牛T(RC) 0.046 +0.010 +27.778% 1.989 億 54.620 億
13 62236 恆指高盛零九牛T(RC) 0.042 +0.009 +27.273% 1.377 百萬 3.729 千萬
14 60396 瑞聲匯豐九八牛B(RC) 0.075 +0.016 +27.119% 1.737 百萬 2.530 千萬
15 67211 海油法興九八牛A(RC) 0.063 +0.013 +26.000% 6,300 10.000 萬
16 61811 吉利瑞銀九八牛B(RC) 0.232 +0.047 +25.405% 1.301 百萬 6.640 百萬
17 61007 恆指法興一二牛D(RC) 0.035 +0.007 +25.000% 2.097 千萬 6.710 億
18 66139 恆指法巴零乙牛F(RC) 0.056 +0.011 +24.444% 7.507 百萬 1.525 億
19 67191 恆指法興零八牛V(RC) 0.051 +0.010 +24.390% 2.009 千萬 4.522 億
20 61166 恆指高盛零九牛R(RC) 0.046 +0.009 +24.324% 2.990 百萬 8.249 千萬
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08018 匯財金融投資 0.082 +0.030 +57.692% 1.709 百萬 2.674 千萬
2 08069 縱橫遊控股 0.600 +0.160 +36.364% 2.550 萬 5.000 萬
3 08353 安科系統 0.570 +0.130 +29.545% 3,450 6,000
4 08213 新智控股 0.060 +0.012 +25.000% 2.169 萬 34.100 萬
5 08237 華星控股 0.140 +0.016 +12.903% 79.356 萬 5.484 百萬
6 08245 安悅國際控股 0.045 +0.005 +12.500% 13.307 萬 3.055 百萬
7 08020 宏海控股集團 0.140 +0.015 +12.000% 1.648 萬 12.000 萬
8 08370 智昇集團控股 0.390 +0.040 +11.429% 3,120 8,000
9 08377 申酉控股 0.200 +0.020 +11.111% 2.150 萬 11.000 萬
10 08502 遠航港口 0.360 +0.035 +10.769% 3.320 百萬 9.040 百萬
11 08252 泰和小貸 2.690 +0.250 +10.246% 44.658 萬 19.400 萬
12 08092 ITEHOLDINGS 0.055 +0.005 +10.000% 2.100 萬 38.800 萬
13 08201 寶聯控股 0.230 +0.020 +9.524% 6.904 萬 34.000 萬
14 08526 榮豐集團亞洲 0.350 +0.030 +9.375% 4.330 百萬 1.197 千萬
15 08160 GOLDWAY EDU 0.530 +0.045 +9.278% 34.968 萬 74.400 萬
16 08227 西安海天天 3.210 +0.230 +7.718% 1.482 千萬 4.654 百萬
17 08451 日光控股 0.088 +0.006 +7.317% 12.656 萬 1.500 百萬
18 08011 百田石油 0.150 +0.010 +7.143% 8.479 萬 56.200 萬
19 08238 惠陶集團 0.015 +0.001 +7.143% 1.934 百萬 1.382 億
20 08279 亞博科技控股 0.480 +0.030 +6.667% 42.010 萬 89.600 萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)