Top20Movers
二十大活跃股

股票

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 02863 高丰集团控股 0.600 +0.135 +29.032% 1.915 百万 3.141 百万
2 01215 开源控股 0.054 +0.007 +14.894% 9,540 20.000 万
3 06833 兴科蓉医药 0.238 +0.022 +10.185% 2.222 万 9.600 万
4 00885 仁天科技控股 0.143 +0.012 +9.160% 3.200 万 23.000 万
5 00628 国美金融科技 0.750 +0.060 +8.696%
6 01241 双桦控股 0.216 +0.016 +8.000% 1.407 万 7.000 万
7 01568 承达集团 4.800 +0.310 +6.904% 9,600 2,000
8 00708 恒大健康 10.960 +0.640 +6.202% 1.051 千万 1.010 百万
9 01565 成实外教育 4.630 +0.270 +6.193% 86.743 万 18.700 万
10 01659 海天能源 0.158 +0.009 +6.040% 25.880 万 1.632 百万
11 00313 裕田中国 0.053 +0.003 +6.000% 2.100 万 40.000 万
12 00211 大凌集团 0.072 +0.004 +5.882% 720 1.000 万
13 01096 中能国际控股 0.151 +0.008 +5.594% 320 2,000
14 00552 中国通信服务 7.000 +0.340 +5.105% 2.062 千万 3.064 百万
15 02303 恒兴黄金 8.300 +0.380 +4.798% 14.734 万 1.800 万
16 00650 IDG能源投资 1.150 +0.050 +4.545% 3.420 万 3.000 万
17 00546 阜丰集团 3.580 +0.150 +4.373% 1.164 百万 33.000 万
18 01201 天臣控股 0.970 +0.040 +4.301% 11.760 万 12.000 万
19 82811 海通沪深三百-R 11.760 +0.480 +4.255%
20 00389 通天酒业 0.130 +0.005 +4.000% 3.458 万 26.600 万
窝轮

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 25750 港交麦银九三购D(@EC) 0.105 +0.059 +128.261%
2 27740 腾讯海通九三购D(@EC) 0.250 +0.139 +125.225% 3.158 万 14.100 万
3 24108 港交麦银九二购B(@EC) 0.083 +0.041 +97.619% 2.598 万 32.000 万
4 25853 腾讯海通九二购B(@EC) 0.021 +0.009 +75.000% 8.400 万 4.000 百万
5 25722 港交麦银九二购D(@EC) 0.134 +0.056 +71.795%
6 14086 港交麦银九六购A(@EC) 0.028 +0.010 +55.556%
7 11906 友邦法兴八十沽B(@EP) 0.020 +0.007 +53.846% 12.642 万 5.922 百万
8 25165 华啤麦银九二购A(@EC) 0.060 +0.021 +53.846%
9 26527 港交麦银九四购B(@EC) 0.405 +0.140 +52.830% 55.126 万 1.381 百万
10 29333 港交麦银九乙购A(@EC) 0.087 +0.029 +50.000%
11 20541 工行麦银八乙购A(@EC) 0.053 +0.017 +47.222%
12 12549 兖煤高盛八乙购A(@EC) 0.019 +0.006 +46.154% 1.250 万 70.000 万
13 25392 中移麦银九二沽B(@EP) 0.096 +0.030 +45.455% 14.015 万 1.475 百万
14 26619 中移法兴八乙沽B(@EP) 0.027 +0.008 +42.105% 3.834 万 1.420 百万
15 26526 港交麦银零七购A(@EC) 0.209 +0.060 +40.268%
16 28236 中移法兴九一沽B(@EP) 0.127 +0.035 +38.043% 22.898 万 1.830 百万
17 25393 工行麦银九二购A(@EC) 0.033 +0.009 +37.500%
18 11915 友邦海通八十沽A(@EP) 0.086 +0.023 +36.508% 3.310 万 35.000 万
19 26470 中移海通九二沽A(@EP) 0.128 +0.034 +36.170% 40.524 万 3.230 百万
20 22562 汇丰法兴八十沽D(@EP) 0.250 +0.066 +35.870%
牛熊证

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 67180 恒指瑞银九一熊W(RP) 0.035 +0.019 +118.750% 2.824 百万 7.169 千万
2 67456 恒指法兴九三熊M(RP) 0.048 +0.024 +100.000% 2.678 百万 4.909 千万
3 67303 恒指摩通九三熊W(RP) 0.046 +0.023 +100.000% 2.151 千万 4.091 亿
4 67106 恒指高盛九二熊H(RP) 0.039 +0.019 +95.000% 4.151 百万 9.223 千万
5 67418 恒指法兴九四熊H(RP) 0.025 +0.012 +92.308% 77.485 万 2.722 千万
6 60334 恒指法兴九四熊Q(RP) 0.040 +0.019 +90.476% 27.928 万 6.060 百万
7 66891 恒指法兴九一熊J(RP) 0.045 +0.021 +87.500% 4.421 千万 8.648 亿
8 67817 恒指瑞信九三熊R(RP) 0.041 +0.019 +86.364% 50.696 万 1.116 千万
9 69551 恒指汇丰九四熊E(RP) 0.026 +0.012 +85.714% 3.927 万 1.370 百万
10 67009 恒指法巴九三熊C(RP) 0.052 +0.024 +85.714% 1.425 百万 2.476 千万
11 67753 恒指摩通九三熊E(RP) 0.051 +0.023 +82.143% 4.227 千万 7.350 亿
12 67571 恒指瑞通九二熊P(RP) 0.054 +0.024 +80.000% 11.542 万 1.910 百万
13 66736 恒指瑞银九二熊U(RP) 0.043 +0.019 +79.167% 7.302 千万 14.730 亿
14 67604 恒指瑞银九二熊Y(RP) 0.041 +0.018 +78.261% 8.368 万 1.860 百万
15 67713 恒指海通九二熊G(RP) 0.048 +0.021 +77.778% 1.164 百万 2.146 千万
16 67559 恒指高盛九二熊L(RP) 0.044 +0.019 +76.000% 76.295 万 1.475 千万
17 65596 银河法兴九七熊F(RP) 0.035 +0.015 +75.000% 1.921 万 53.000 万
18 66745 恒指海通九二熊E(RP) 0.049 +0.021 +75.000% 1.804 百万 3.342 千万
19 67942 恒指法兴九四熊K(RP) 0.058 +0.023 +65.714% 71.501 万 1.121 千万
20 67186 恒指瑞银九一熊X(RP) 0.058 +0.023 +65.714% 1.883 千万 2.959 亿
创业板

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 08281 中国金典集团 0.330 +0.045 +15.789% 2,640 8,000
2 08272 华人饮食集团 0.012 +0.001 +9.091% 2.076 万 1.860 百万
3 08351 俊文宝石 0.185 +0.014 +8.187% 9.540 万 50.000 万
4 08457 健升物流中国 0.210 +0.010 +5.000% 8,800 4.000 万
5 08480 飞霓控股 1.730 +0.080 +4.848% 56.508 万 32.800 万
6 08027 吉辉控股 0.066 +0.003 +4.762% 330 5,000
7 08479 金泰丰国际控股 0.340 +0.015 +4.615% 1.632 万 4.800 万
8 08611 MINDTELL TECH 0.750 +0.030 +4.167% 1.648 百万 2.240 百万
9 08136 英马斯集团 0.400 +0.015 +3.896% 4,000 1.000 万
10 08406 合宝丰年 0.166 +0.006 +3.750% 4.316 万 26.000 万
11 08052 陆庆娱乐 0.084 +0.003 +3.704% 11.783 万 1.410 百万
12 08519 JIA GROUP 0.091 +0.003 +3.409%
13 08482 万励达 0.255 +0.008 +3.239% 53.200 万 2.130 百万
14 08265 中国之信集团 2.370 +0.070 +3.043% 9.480 万 4.000 万
15 08422 WT集团 0.700 +0.020 +2.941% 9.150 万 13.000 万
16 08536 TL NATURAL GAS 0.360 +0.010 +2.857% 3.950 万 11.000 万
17 08073 兴业新材料 0.370 +0.010 +2.778% 5.126 万 13.600 万
18 08385 万里印刷 0.205 +0.005 +2.500%
19 08275 永勤集团控股 0.216 +0.005 +2.370%
20 08223 紫元元 0.880 +0.020 +2.326% 4.576 万 5.200 万

实时数据源自AASTOCKS, 最后更新:


免责声明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所信息服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)