Top20Movers
二十大活跃股

股票

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 01182 胜龙国际 0.330 +0.070 +26.923% 4.336 百万 1.329 千万
2 03963 融众金融 0.840 +0.080 +10.526% 8,440 1.100 万
3 00379 恒嘉融资租赁 0.044 +0.004 +10.000% 2,200 5.000 万
4 01123 中港照相 0.400 +0.030 +8.108% 12.217 万 32.800 万
5 00412 中国山东高速金融 0.275 +0.020 +7.843% 43.866 万 1.572 百万
6 00159 布莱克万矿业 0.163 +0.011 +7.237% 14.432 万 90.000 万
7 01358 普华和顺 1.650 +0.110 +7.143% 1.464 千万 8.828 百万
8 00559 德泰新能源集团 0.061 +0.004 +7.018% 2.200 百万 3.750 千万
9 00312 岁宝百货 0.630 +0.040 +6.780% 2.091 千万 3.173 千万
10 00979 绿色能源科技集团 0.385 +0.020 +5.479% 5.826 万 15.400 万
11 00166 新时代能源 0.159 +0.008 +5.298% 21.942 万 1.350 百万
12 02700 格林国际控股 0.161 +0.008 +5.229% 8.362 万 54.000 万
13 01699 普甜食品 0.186 +0.009 +5.085% 3.496 万 18.800 万
14 01475 日清食品 4.510 +0.200 +4.640% 9.452 百万 2.161 百万
15 02357 中航科工 4.630 +0.200 +4.515% 6.057 千万 1.329 千万
16 01596 翼辰实业 7.600 +0.320 +4.396% 28.620 万 3.900 万
17 00360 新焦点 0.375 +0.015 +4.167% 3.000 万 8.000 万
18 01989 松龄护老集团 0.760 +0.030 +4.110% 5.328 万 7.200 万
19 00345 维他奶国际 24.950 +0.950 +3.958% 2.601 千万 1.046 百万
20 00428 汇嘉中国 0.870 +0.030 +3.571% 5.046 百万 6.026 百万
窝轮

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 20645 汇丰瑞信八七沽C(@EP) 0.054 +0.034 +170.000% 9.486 万 1.620 百万
2 20202 汇丰摩通八七沽B(@EP) 0.026 +0.016 +160.000% 1,128 4.400 万
3 21312 汇丰法兴八六沽C(@EP) 0.061 +0.037 +154.167% 8,616 13.600 万
4 20727 恒指汇丰八六沽G(@EP) 0.025 +0.014 +127.273% 75.597 万 3.165 千万
5 18829 恒指瑞通八六沽C(@EP) 0.028 +0.015 +115.385% 18.392 万 6.430 百万
6 24791 恒指海通八六沽D(@EP) 0.059 +0.031 +110.714% 12.527 万 2.280 百万
7 25460 恒指高盛八六沽D(@EP) 0.025 +0.013 +108.333% 21.711 万 8.460 百万
8 20987 恒指高盛八六沽C(@EP) 0.050 +0.026 +108.333% 1.214 百万 2.681 千万
9 21206 恒指瑞银八六沽A(@EP) 0.060 +0.031 +106.897% 39.852 万 7.270 百万
10 17108 中寿摩通八六沽A(@EP) 0.037 +0.019 +105.556% 4,000 10.000 万
11 20726 恒指汇丰八六沽F(@EP) 0.067 +0.034 +103.030% 71.390 万 1.216 千万
12 25358 恒指摩通八六沽E(@EP) 0.041 +0.020 +95.238% 32.967 万 8.510 百万
13 24246 舜光瑞信八九沽B(@EP) 0.029 +0.014 +93.333% 18.528 万 6.650 百万
14 25048 中寿瑞信八六沽F(@EP) 0.029 +0.013 +81.250% 3,400 10.000 万
15 20832 建行摩通八七沽B(@EP) 0.045 +0.020 +80.000% 1.425 万 35.000 万
16 21686 建行瑞银八七沽C(@EP) 0.089 +0.039 +78.000% 2.273 万 26.300 万
17 18387 汇丰瑞通八六沽A(@EP) 0.035 +0.015 +75.000% 4.342 万 1.292 百万
18 23500 汇丰海通八六沽F(@EP) 0.031 +0.013 +72.222% 792 2.400 万
19 20792 平安麦银八八沽E(@EP) 0.113 +0.047 +71.212% 15.400 万 1.395 百万
20 19580 恒指摩通八六沽C(@EP) 0.066 +0.027 +69.231% 1.586 百万 2.544 千万
牛熊证

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 68297 恒指高盛八九熊Y(RP) 0.164 +0.068 +70.833% 7.418 千万 4.705 亿
2 68315 恒指法兴八九熊T(RP) 0.168 +0.065 +63.107% 3.107 千万 1.917 亿
3 68273 恒指瑞信八九熊T(RP) 0.140 +0.053 +60.920% 4.879 千万 3.730 亿
4 64167 平安法兴八九熊F(RP) 0.048 +0.018 +60.000% 12.562 万 2.600 百万
5 67489 恒指高盛八十熊U(RP) 0.173 +0.064 +58.716% 4.075 千万 2.490 亿
6 67508 恒指瑞信八九熊K(RP) 0.148 +0.054 +57.447% 2.591 千万 1.875 亿
7 68252 恒指摩通八九熊A(RP) 0.178 +0.064 +56.140% 8.071 千万 4.788 亿
8 68300 恒指高盛八九熊Z(RP) 0.192 +0.067 +53.600% 38.765 万 2.100 百万
9 67567 恒指瑞银八九熊X(RP) 0.196 +0.068 +53.125% 2.526 百万 1.371 千万
10 68283 恒指瑞银八九熊H(RP) 0.151 +0.052 +52.525% 2.393 千万 1.578 亿
11 68274 恒指瑞信八十熊G(RP) 0.157 +0.054 +52.427% 7.800 百万 5.007 千万
12 67419 恒指法巴九一熊K(RP) 0.190 +0.064 +50.794% 1.042 千万 5.872 千万
13 67492 恒指高盛八十熊W(RP) 0.193 +0.064 +49.612% 3.386 百万 1.895 千万
14 68174 恒指汇丰八十熊Z(RP) 0.130 +0.043 +49.425% 1.547 百万 1.198 千万
15 67146 恒指高盛八甲熊C(RP) 0.192 +0.063 +48.837% 1.508 千万 8.422 千万
16 67512 恒指瑞信八九熊R(RP) 0.166 +0.054 +48.214% 2.556 百万 1.656 千万
17 67855 腾讯中银八十熊C(RP) 0.360 +0.117 +48.148% 2.520 万 7.000 万
18 68238 恒指摩通八九熊X(RP) 0.201 +0.065 +47.794% 14.890 万 80.000 万
19 67577 恒指摩通八九熊T(RP) 0.133 +0.043 +47.778% 4.346 千万 3.442 亿
20 67572 恒指瑞银八九熊D(RP) 0.208 +0.067 +47.518% 59.158 万 2.890 百万
创业板

排序 代号 名称 价格 升跌 升跌% 成交额 成交量
1 08373 靛蓝星 2.100 +0.240 +12.903% 3.797 百万 1.800 百万
2 08132 中油港燃 0.050 +0.005 +11.111% 8.540 万 1.710 百万
3 08545 佰悦集团 0.440 +0.030 +7.317% 1.301 千万 3.241 千万
4 08422 WT集团 0.700 +0.040 +6.061% 27.970 万 41.000 万
5 08445 怡康泰工程集团 1.140 +0.060 +5.556% 6.718 百万 6.160 百万
6 08193 汉华专业服务 0.043 +0.002 +4.878% 18.941 万 4.560 百万
7 08232 CLASSIFIED GP 1.090 +0.050 +4.808% 2.301 百万 2.520 百万
8 08423 CHI HO DEV 2.620 +0.120 +4.800% 82.190 万 32.000 万
9 08081 互娱中国 0.045 +0.002 +4.651% 4.548 百万 9.987 千万
10 08326 同景新能源 0.700 +0.030 +4.478% 1.254 万 1.900 万
11 08051 讯智海 12.880 +0.380 +3.040% 10.544 万 8,000
12 08331 飞尚非金属 0.510 +0.015 +3.030% 5.100 万 10.000 万
13 08037 中国生物科技服务 1.730 +0.050 +2.976% 82.400 万 48.000 万
14 08375 弘浩国际控股 0.243 +0.007 +2.966% 2.628 万 11.000 万
15 08287 ZIONCOM 0.395 +0.010 +2.597% 2.696 百万 6.610 百万
16 08416 HM INTL HLDGS 0.415 +0.010 +2.469% 3.120 万 7.500 万
17 08363 SDM GROUP 0.510 +0.010 +2.000% 2.550 万 5.000 万
18 08401 源想集团 1.020 +0.020 +2.000% 6.048 万 6.000 万
19 08055 中国网络信息科技 0.275 +0.005 +1.852% 4,480 1.600 万
20 08385 万里印刷 0.300 +0.005 +1.695% 4.315 百万 1.439 千万

实时数据源自AASTOCKS, 最后更新:


免责声明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所信息服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)