Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 00439 光啟科學 0.900 +0.220 +32.353% 1.167 億 1.351 億
2 02312 中國金融租賃 0.450 +0.100 +28.571% 3.768 千萬 9.820 千萬
3 00859 中昌國際控股 0.890 +0.190 +27.143% 1.100 億 1.211 億
4 01195 京維集團 0.116 +0.021 +22.105% 80.380 萬 7.328 百萬
5 01620 加達控股 0.320 +0.055 +20.755% 5.391 百萬 1.700 千萬
6 00264 中璽國際 1.470 +0.210 +16.667% 5.449 百萬 3.704 百萬
7 01227 國盛投資 0.014 +0.002 +16.667% 52.714 萬 3.811 千萬
8 00702 中國油氣控股 0.030 +0.004 +15.385% 3.055 百萬 1.038 億
9 02700 格林國際控股 0.155 +0.020 +14.815% 30.164 萬 2.040 百萬
10 00333 黛麗斯國際 1.640 +0.200 +13.889% 26.484 萬 16.600 萬
11 01175 鮮馳達控股 0.300 +0.035 +13.208% 8.343 百萬 3.048 千萬
12 00295 江山控股 0.166 +0.019 +12.925% 10.700 萬 65.000 萬
13 01192 泰山石化 0.044 +0.005 +12.821% 25.692 萬 6.353 百萬
14 01587 欣融國際 0.720 +0.080 +12.500% 2.207 千萬 3.275 千萬
15 00647 JOYCEBOUTIQUE 0.275 +0.030 +12.245% 12.562 萬 51.600 萬
16 00540 迅捷環球控股 0.580 +0.060 +11.538% 21.020 萬 38.400 萬
17 01143 華夏健康產業 0.078 +0.008 +11.429% 8.870 萬 1.184 百萬
18 00430 東方網庫 0.129 +0.013 +11.207% 258 2,000
19 01396 毅德國際 0.415 +0.040 +10.667% 24.567 萬 62.400 萬
20 00810 中國互聯網投資 0.182 +0.016 +9.639% 58.371 萬 3.218 百萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 20167 建行匯豐八七購C(@EC) 0.066 +0.042 +175.000% 1.062 萬 32.100 萬
2 11407 工行法巴八十購B(@EC) 0.022 +0.012 +120.000% 4,657 26.300 萬
3 15612 平安麥銀八八購B(@EC) 0.022 +0.012 +120.000% 2.000 萬 1.000 百萬
4 13131 平安摩通八九購E(@EC) 0.026 +0.014 +116.667% 1.476 萬 56.000 萬
5 15669 建行法巴八十購C(@EC) 0.020 +0.010 +100.000% 2.503 萬 2.039 百萬
6 21897 中行麥銀九一購A(@EC) 0.020 +0.010 +100.000% 7,500 45.000 萬
7 29210 新保高盛八十購A(@EC) 0.034 +0.016 +88.889% 12.586 萬 4.470 百萬
8 19998 工行瑞通八八購A(@EC) 0.090 +0.042 +87.500% 22.554 萬 3.525 百萬
9 21835 平安摩通八八購D(@EC) 0.030 +0.014 +87.500% 1.067 萬 47.500 萬
10 28495 新保瑞信八九購B(@EC) 0.028 +0.013 +86.667% 6,982 30.400 萬
11 17227 建行瑞信八九購B(@EC) 0.039 +0.018 +85.714% 5,812 50.800 萬
12 17033 工行法巴八十購A(@EC) 0.122 +0.056 +84.848% 48.297 萬 7.049 百萬
13 20106 建行法興八七購A(@EC) 0.101 +0.044 +77.193% 8.060 萬 1.118 百萬
14 15704 工行法興八九購C(@EC) 0.019 +0.008 +72.727% 2,850 15.000 萬
15 19145 領展法興八七購A(@EC) 0.233 +0.097 +71.324% 9.788 萬 50.500 萬
16 17030 建行法巴八十購B(@EC) 0.154 +0.063 +69.231% 11.997 萬 1.013 百萬
17 12211 新保高盛八十購B(@EC) 0.118 +0.048 +68.571% 1.213 百萬 1.332 千萬
18 28553 新保瑞銀八九購A(@EC) 0.033 +0.013 +65.000%
19 17241 招行瑞信八十購A(@EC) 0.018 +0.007 +63.636%
20 20847 建行摩通八十購A(@EC) 0.104 +0.040 +62.500% 1.142 百萬 1.577 千萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 60318 A中瑞銀九二牛A(RC) 0.075 +0.039 +108.333%
2 68771 A中法興九三牛A(RC) 0.066 +0.030 +83.333%
3 60004 南中法興九二牛B(RC) 0.067 +0.030 +81.081% 1.416 百萬 2.173 千萬
4 61341 南中高盛九二牛C(RC) 0.072 +0.031 +75.610% 43.948 萬 7.436 百萬
5 68882 南中匯豐九一牛C(RC) 0.082 +0.034 +70.833% 2.571 百萬 4.552 千萬
6 60466 南中瑞信八乙牛D(RC) 0.073 +0.030 +69.767% 3,146 4.400 萬
7 67922 中企法巴八八牛L(RC) 0.039 +0.016 +69.565% 3.438 百萬 1.173 億
8 62935 恆指匯豐八七牛V(RC) 0.037 +0.015 +68.182% 54.902 萬 2.584 千萬
9 63049 恆指瑞銀九八牛K(RC) 0.057 +0.023 +67.647% 3.081 千萬 9.248 億
10 69686 恆指高盛九八牛D(RC) 0.060 +0.024 +66.667% 1.848 千萬 4.661 億
11 63563 工行瑞信八九牛B(RC) 0.043 +0.017 +65.385% 3,830 12.000 萬
12 67871 恆指法巴九乙牛O(RC) 0.066 +0.026 +65.000% 1.126 千萬 2.931 億
13 60807 建行瑞信八八牛A(RC) 0.056 +0.022 +64.706% 2,280 4.000 萬
14 69691 恆指法巴八九牛V(RC) 0.070 +0.027 +62.791% 1.242 千萬 2.716 億
15 69864 恆指瑞銀八乙牛E(RC) 0.063 +0.024 +61.538% 1.735 千萬 4.172 億
16 60006 A中法興九二牛A(RC) 0.087 +0.033 +61.111% 34.021 萬 4.393 百萬
17 69397 平安高盛九二牛L(RC) 0.037 +0.014 +60.870% 49.418 萬 1.572 千萬
18 68884 A中匯豐九一牛E(RC) 0.093 +0.035 +60.345% 1.298 百萬 2.217 千萬
19 62733 恆指瑞銀九八牛B(RC) 0.075 +0.028 +59.574% 1.276 百萬 2.235 千萬
20 69586 恆指匯豐九乙牛C(RC) 0.035 +0.013 +59.091% 1.816 百萬 6.870 千萬
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08545 佰悅集團 0.500 +0.210 +72.414% 1.165 千萬 2.777 千萬
2 08232 CLASSIFIED GP 1.500 +0.360 +31.579% 1.872 百萬 1.450 百萬
3 08521 智紡國際控股 0.255 +0.060 +30.769% 1.139 千萬 4.757 千萬
4 08060 國聯通信 0.121 +0.020 +19.802% 1,210 1.000 萬
5 08140 人和科技 0.365 +0.050 +15.873% 6.172 百萬 1.702 千萬
6 08218 毅高國際控股 0.120 +0.016 +15.385% 7.874 萬 68.400 萬
7 08136 英馬斯集團 0.390 +0.050 +14.706% 98.190 萬 2.620 百萬
8 08373 靛藍星 2.260 +0.250 +12.438% 1.402 百萬 65.500 萬
9 08340 域高金融 0.199 +0.022 +12.429% 12.378 萬 64.000 萬
10 08161 醫匯集團 0.078 +0.008 +11.429% 3.502 萬 47.000 萬
11 08445 怡康泰工程集團 1.090 +0.110 +11.224% 3.635 百萬 3.560 百萬
12 08085 香港生命科學 0.055 +0.005 +10.000% 5,280 9.600 萬
13 08535 熒德控股 0.126 +0.011 +9.565% 23.156 萬 1.940 百萬
14 08021 匯隆控股 0.048 +0.004 +9.091% 1.925 百萬 4.187 千萬
15 08067 東方大學城控股 2.660 +0.200 +8.130% 2.338 萬 9,000
16 08239 首都金融控股 0.068 +0.005 +7.937%
17 08082 仁智國際集團 0.420 +0.030 +7.692% 17.775 萬 42.500 萬
18 08073 興業新材料 1.440 +0.090 +6.667% 51.924 萬 38.400 萬
19 08133 鑄能控股 0.164 +0.010 +6.494% 4.689 百萬 2.838 千萬
20 08337 直通電訊 0.084 +0.005 +6.329% 1,640 2.000 萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)