Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 03332 中生聯合 0.560 +0.175 +45.455% 9.866 百萬 1.665 千萬
2 03966 中國寶豐國際 3.000 +0.700 +30.435% 1.200 萬 4,000
3 00844 廣泰國際控股 0.780 +0.180 +30.000% 1.436 千萬 1.819 千萬
4 01682 華隆金控 0.435 +0.095 +27.941% 7.438 萬 17.600 萬
5 01975 新興印刷 0.800 +0.150 +23.077% 16.208 萬 20.800 萬
6 03889 大成糖業 0.093 +0.017 +22.368% 1.137 萬 12.200 萬
7 06865 福萊特玻璃 1.820 +0.330 +22.148% 2.205 千萬 1.268 千萬
8 01685 博耳電力 0.510 +0.090 +21.429% 5.200 百萬 1.039 千萬
9 01831 十方控股 0.159 +0.028 +21.374% 3.921 千萬 2.071 億
10 01757 俊裕地基 0.265 +0.040 +17.778% 81.143 萬 3.170 百萬
11 00197 亨泰 0.310 +0.045 +16.981% 2.631 千萬 8.850 千萬
12 03808 中國重汽 17.760 +2.520 +16.535% 4.368 億 2.598 千萬
13 00033 亞投金融集團 0.079 +0.011 +16.176% 1.526 千萬 1.902 億
14 01102 環能國際 0.094 +0.013 +16.049% 1.163 百萬 1.287 千萬
15 00897 位元堂 0.270 +0.035 +14.894% 1.392 百萬 5.767 百萬
16 00557 天元醫療 1.180 +0.150 +14.563% 17.294 萬 15.000 萬
17 01432 中國聖牧 0.320 +0.040 +14.286% 1.574 百萬 5.066 百萬
18 00459 美聯工商舖 0.290 +0.035 +13.725% 8.617 萬 32.000 萬
19 00559 德泰新能源集團 0.042 +0.005 +13.514% 1.535 百萬 3.759 千萬
20 01527 天潔環境 4.750 +0.550 +13.095% 40.097 萬 8.700 萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 23965 海螺海通八九購A(@EC) 0.092 +0.080 +666.667% 10.410 萬 1.155 百萬
2 21356 長汽法興八乙購A(@EC) 0.081 +0.061 +305.000% 9.714 萬 1.165 百萬
3 20785 長汽瑞信八乙購A(@EC) 0.055 +0.037 +205.556% 12.967 萬 3.059 百萬
4 15979 中化法興八九購A(@EC) 0.054 +0.034 +170.000% 11.271 萬 2.128 百萬
5 13130 平安摩通八十購C(@EC) 0.066 +0.041 +164.000% 79.700 萬 1.040 千萬
6 20341 長汽瑞通八乙購A(@EC) 0.090 +0.055 +157.143% 4.920 萬 1.000 百萬
7 21105 平安法興八九購H(@EC) 0.048 +0.028 +140.000% 78.980 萬 1.514 千萬
8 24214 長汽海通九一購B(@EC) 0.219 +0.127 +138.043% 1.224 千萬 6.062 千萬
9 13361 平安高盛八九購I(@EC) 0.210 +0.121 +135.955% 1.121 百萬 5.880 百萬
10 23937 長汽瑞信九一購A(@EC) 0.243 +0.140 +135.922% 2.035 萬 12.000 萬
11 22279 長汽瑞銀八乙購A(@EC) 0.053 +0.030 +130.435%
12 13638 深國麥銀八十購A(@EC) 0.054 +0.030 +125.000% 3,240 6.000 萬
13 23403 長汽瑞銀九一購A(@EC) 0.108 +0.060 +125.000% 20.400 萬 2.000 百萬
14 13183 比迪瑞信八甲購A(@EC) 0.083 +0.046 +124.324% 12.444 萬 1.635 百萬
15 25005 長汽中銀九一購A(@EC) 0.119 +0.065 +120.370% 6.329 百萬 4.803 千萬
16 22193 長汽海通九一購A(@EC) 0.044 +0.024 +120.000% 9.045 萬 2.447 百萬
17 24043 長汽法興八乙購B(@EC) 0.250 +0.136 +119.298% 1.092 百萬 4.548 百萬
18 22675 長汽瑞通九一購A(@EC) 0.250 +0.135 +117.391% 69.922 萬 2.671 百萬
19 12834 比電海通八十購A(@EC) 0.026 +0.014 +116.667%
20 15663 平安法巴八十購A(@EC) 0.415 +0.222 +115.026% 47.499 萬 1.475 百萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 64932 恆指高盛零甲牛X(RC) 0.090 +0.034 +60.714% 1.408 千萬 1.633 億
2 64688 平安瑞信九二牛L(RC) 0.045 +0.017 +60.714% 4.317 百萬 8.755 千萬
3 57893 吉利瑞信九二牛D(RC) 0.188 +0.067 +55.372% 1.806 百萬 9.644 百萬
4 64777 恆指法興零乙牛E(RC) 0.087 +0.031 +55.357% 8.270 千萬 10.430 億
5 57632 吉利匯豐九三牛B(RC) 0.215 +0.076 +54.676% 3.265 百萬 1.586 千萬
6 65788 中海麥銀九三牛C(RC) 0.380 +0.132 +53.226% 1.503 百萬 4.700 百萬
7 64373 恆指法巴九甲牛Y(RC) 0.091 +0.031 +51.667% 4.117 千萬 4.999 億
8 63897 恆指瑞信零七牛O(RC) 0.084 +0.028 +50.000% 6.748 千萬 8.871 億
9 64664 恆指瑞信零九牛I(RC) 0.072 +0.024 +50.000% 6.877 千萬 11.580 億
10 65253 恆指法興零甲牛B(RC) 0.043 +0.014 +48.276% 1.196 千萬 2.827 億
11 62816 平安海通九三牛A(RC) 0.510 +0.165 +47.826% 1.917 百萬 4.015 百萬
12 65133 恆指摩通零甲牛U(RC) 0.078 +0.025 +47.170% 1.405 億 21.370 億
13 63512 中海法興九四牛B(RC) 0.044 +0.014 +46.667% 4,260 10.000 萬
14 64500 恆指瑞銀零十牛C(RC) 0.086 +0.027 +45.763% 1.532 億 23.120 億
15 64031 港交法興九六牛F(RC) 0.137 +0.043 +45.745% 51.226 萬 4.140 百萬
16 57224 中海瑞銀九八牛A(RC) 0.048 +0.015 +45.455% 27.078 萬 7.020 百萬
17 64229 港交高盛九七牛P(RC) 0.141 +0.044 +45.361% 1.257 百萬 1.048 千萬
18 64470 恆指高盛零乙牛A(RC) 0.097 +0.030 +44.776% 1.051 千萬 1.192 億
19 65250 恆指法興零甲牛T(RC) 0.075 +0.023 +44.231% 1.618 億 25.750 億
20 64921 恆指海通九甲牛E(RC) 0.083 +0.025 +43.103% 1.368 千萬 1.890 億
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08268 迪臣建設 0.145 +0.043 +42.157% 4,216 3.200 萬
2 08312 中國瀚亞 0.140 +0.041 +41.414% 1.021 百萬 6.320 百萬
3 08307 密迪斯肌 0.330 +0.090 +37.500% 19.564 萬 72.400 萬
4 08237 華星控股 0.305 +0.066 +27.615% 9.596 百萬 3.565 千萬
5 08136 英馬斯集團 0.450 +0.075 +20.000% 1.595 百萬 4.060 百萬
6 08003 世大控股 0.050 +0.007 +16.279% 9.013 萬 1.966 百萬
7 08249 瑞遠智控 0.340 +0.045 +15.254% 35.070 萬 1.085 百萬
8 08201 寶聯控股 0.214 +0.026 +13.830% 13.048 萬 64.060 萬
9 08416 HM INTL HLDGS 0.340 +0.040 +13.333% 2.942 萬 9.500 萬
10 08211 浙江永安 0.171 +0.020 +13.245% 7.061 萬 41.000 萬
11 08465 高科橋 1.680 +0.190 +12.752% 73.892 萬 46.600 萬
12 08400 亞洲先鋒娛樂 0.111 +0.012 +12.121% 5,760 6.000 萬
13 08356 中國新華電視 0.084 +0.009 +12.000% 12.024 萬 1.480 百萬
14 08601 寶?膨悸? 0.570 +0.060 +11.765% 2.912 百萬 5.160 百萬
15 08168 寶積資本 0.083 +0.008 +10.667% 5.715 萬 70.000 萬
16 08088 匯友生命科學 0.021 +0.002 +10.526% 168 8,000
17 08320 沛然環保 0.165 +0.015 +10.000% 6,000 4.000 萬
18 08126 G﹒A﹒控股 0.495 +0.045 +10.000% 22.090 萬 47.200 萬
19 08310 大豐港 0.500 +0.045 +9.890% 3.260 萬 7.000 萬
20 08093 萬星控股 1.130 +0.100 +9.709% 1.695 萬 1.500 萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)