Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 00279 民眾金融科技 0.111 +0.024 +27.586% 5.023 億 50.330 億
2 01533 莊園牧場 9.980 +1.800 +22.005% 2.179 千萬 2.332 百萬
3 00482 聖馬丁國際 0.098 +0.015 +18.072% 51.792 萬 5.476 百萬
4 02188 泰坦能源技術 1.100 +0.160 +17.021% 3.743 千萬 3.473 千萬
5 01195 京維集團 0.125 +0.018 +16.822% 1.598 百萬 1.300 千萬
6 01089 樂遊科技控股 2.670 +0.370 +16.087% 9.364 千萬 3.651 千萬
7 03326 保發集團 1.090 +0.150 +15.957% 1.041 千萬 1.010 千萬
8 01611 桐成控股 2.340 +0.290 +14.146% 4.406 百萬 2.050 百萬
9 00456 新城市建設發展 0.415 +0.050 +13.699% 1.536 百萬 3.700 百萬
10 00585 意馬國際 1.360 +0.160 +13.333% 4.120 百萬 3.154 百萬
11 01140 東英金融 3.580 +0.410 +12.934% 2.804 千萬 8.160 百萬
12 00391 美亞娛樂資訊 0.315 +0.035 +12.500% 1.614 百萬 5.260 百萬
13 01689 華禧控股 2.490 +0.270 +12.162% 7.481 百萬 3.330 百萬
14 00723 永保林業 0.030 +0.003 +11.111% 35.125 萬 1.297 千萬
15 00499 青島控股 0.830 +0.080 +10.667% 2.199 百萬 2.768 百萬
16 00766 中盈集團控股 0.130 +0.012 +10.169% 67.819 萬 5.510 百萬
17 00287 永發置業 15.860 +1.460 +10.139% 1.680 百萬 10.800 萬
18 01520 華信金融投資 0.280 +0.025 +9.804% 43.212 萬 1.482 百萬
19 01079 松景科技 1.130 +0.100 +9.709% 1.150 千萬 1.030 千萬
20 01041 林達控股 0.400 +0.035 +9.589% 1.492 千萬 3.920 千萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 23459 聯想瑞信八六購A(@EC) 0.030 +0.019 +172.727% 40.508 萬 1.502 千萬
2 20258 聯想匯豐八七購A(@EC) 0.026 +0.016 +160.000% 1.708 萬 64.200 萬
3 24174 聯想摩通八六購B(@EC) 0.091 +0.053 +139.474%
4 19686 聯想法興八六購B(@EC) 0.088 +0.051 +137.838% 15.835 萬 2.410 百萬
5 23542 聯想高盛八七購A(@EC) 0.023 +0.013 +130.000% 3.531 萬 1.670 百萬
6 24169 聯想匯豐八八購A(@EC) 0.118 +0.065 +122.642% 80.436 萬 8.804 百萬
7 22768 海油瑞信八七沽C(@EP) 0.105 +0.056 +114.286% 12.169 萬 1.270 百萬
8 23966 聯想海通八八購A(@EC) 0.149 +0.073 +96.053% 8.593 百萬 6.683 千萬
9 24234 聯想高盛八八購A(@EC) 0.124 +0.060 +93.750% 2.397 百萬 2.217 千萬
10 19982 聯想高盛八六購A(@EC) 0.021 +0.009 +75.000% 1.824 萬 94.000 萬
11 24368 聯想瑞通八九購A(@EC) 0.295 +0.124 +72.515% 87.184 萬 3.248 百萬
12 21006 海油摩通八七沽C(@EP) 0.060 +0.025 +71.429% 18.622 萬 3.377 百萬
13 20596 聯想高盛八六購C(@EC) 0.029 +0.012 +70.588%
14 20749 金軟海通八七購A(@EC) 0.017 +0.007 +70.000% 1,700 10.000 萬
15 12638 聯想高盛八八購B(@EC) 0.315 +0.121 +62.371% 2.638 百萬 1.115 千萬
16 12658 海油摩通八八沽B(@EP) 0.169 +0.064 +60.952% 41.552 萬 2.714 百萬
17 17818 洋保海通八六購A(@EC) 0.016 +0.006 +60.000% 64 4,000
18 21597 海油法興八七沽B(@EP) 0.211 +0.076 +56.296% 92.303 萬 4.862 百萬
19 22864 聯想法巴八十購A(@EC) 0.042 +0.015 +55.556% 1.061 百萬 2.736 千萬
20 24194 聯想法興八八購A(@EC) 0.241 +0.084 +53.503% 4.228 百萬 1.834 千萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 60478 聯想東亞八九牛A(RC) 0.080 +0.025 +45.455% 35.422 萬 4.740 百萬
2 63028 海油法興八八熊A(RP) 0.216 +0.049 +29.341% 58.106 萬 2.800 百萬
3 64121 騰訊瑞信八乙熊I(RP) 0.177 +0.037 +26.429% 6.826 百萬 4.100 千萬
4 69474 海油匯豐八甲熊B(RP) 0.246 +0.051 +26.154% 2.645 百萬 1.124 千萬
5 61992 中油法興八十熊A(RP) 0.111 +0.023 +26.136% 2.486 萬 23.200 萬
6 64330 舜光匯豐八甲牛C(RC) 0.134 +0.027 +25.234% 1.857 百萬 1.530 千萬
7 63259 舜光瑞銀八甲牛B(RC) 0.239 +0.048 +25.131% 1.281 百萬 5.878 百萬
8 64387 恆指瑞銀八八熊X(RP) 0.067 +0.013 +24.074% 2.055 千萬 3.222 億
9 62022 中油瑞銀八十熊B(RP) 0.107 +0.020 +22.989%
10 64350 恆指高盛八九熊J(RP) 0.071 +0.013 +22.414% 4.043 千萬 5.823 億
11 66240 中油匯豐八十熊A(RP) 0.113 +0.020 +21.505% 1.535 百萬 1.378 千萬
12 63992 騰訊摩通八九熊D(RP) 0.159 +0.028 +21.374% 1.857 千萬 1.155 億
13 63999 恆指摩通八八熊S(RP) 0.093 +0.016 +20.779% 1.355 億 15.150 億
14 64020 恆指高盛八九熊H(RP) 0.088 +0.014 +18.919% 2.570 千萬 2.977 億
15 63391 舜光瑞信九一牛A(RC) 0.201 +0.031 +18.235% 1.631 百萬 8.182 百萬
16 64476 恆指法興八九熊T(RP) 0.072 +0.011 +18.033% 2.094 千萬 2.883 億
17 63844 恆指匯豐八九熊N(RP) 0.053 +0.008 +17.778% 8.291 百萬 1.604 億
18 63971 恆指瑞銀八八熊Y(RP) 0.093 +0.014 +17.722% 4.000 千萬 4.640 億
19 63942 恆指瑞銀八九熊A(RP) 0.107 +0.016 +17.582% 49.793 萬 4.760 百萬
20 64368 恆指瑞信八八熊V(RP) 0.061 +0.009 +17.308% 7.226 千萬 12.140 億
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08231 節能元件 0.345 +0.045 +15.000% 5.415 百萬 1.650 千萬
2 08351 俊文寶石 0.395 +0.050 +14.493% 1.455 千萬 4.248 千萬
3 08352 成安控股 0.495 +0.055 +12.500% 6.373 百萬 1.382 千萬
4 08536 TL NATURAL GAS 0.380 +0.040 +11.765% 7.804 百萬 2.027 千萬
5 08076 新利軟件 0.206 +0.021 +11.351% 4,240 2.000 萬
6 08019 皓文控股 0.090 +0.009 +11.111% 7,370 8.200 萬
7 08088 海匯國際科技 0.021 +0.002 +10.526% 12.139 萬 5.984 百萬
8 08363 SDM GROUP 0.580 +0.040 +7.407% 3.976 萬 7.600 萬
9 08355 超智能控股 0.295 +0.020 +7.273% 23.250 萬 82.000 萬
10 08266 卓信國際控股 2.100 +0.140 +7.143% 7.867 百萬 3.725 百萬
11 08413 亞洲雜貨 0.197 +0.011 +5.914% 72.120 萬 3.780 百萬
12 08356 中國新華電視 0.090 +0.005 +5.882% 13.448 萬 1.490 百萬
13 08136 英馬斯集團 0.550 +0.030 +5.769% 1.900 百萬 3.620 百萬
14 08161 醫匯集團 0.094 +0.005 +5.618% 3.951 萬 44.000 萬
15 08153 科地農業 0.080 +0.004 +5.263% 3.036 萬 39.000 萬
16 08417 大地教育 0.520 +0.025 +5.051% 1.236 千萬 2.345 千萬
17 08293 星亞控股 6.500 +0.310 +5.008% 2.313 百萬 36.500 萬
18 08100 智易控股 0.420 +0.020 +5.000% 3.853 百萬 9.570 百萬
19 08196 建禹集團 4.720 +0.220 +4.889% 38.176 萬 8.000 萬
20 08312 中國瀚亞 0.330 +0.015 +4.762% 10.080 萬 31.000 萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)